Välkommen till Mungasjöns samfällighetsförening

Mungasjön

Munga ligger naturskönt ca: 2 mil norr om Västerås i Romfartuna socken och sköts av Mungasjöns samfällighetsförening. På området finns 279 tomter,varav ca hälften är åretruntboende och hälften sommarboende. Här finns en idyllisk badplats vid Mungasjön, och goda möjligheter till avkopplande promenader i omgivningen. Barnvänligt lugnt område med lekplats för barnen och naturen utanför dörren.

 

För att hitta till Munga, sväng av mot "Haraker" från väg 56, 2 mil norr om Västerås, åk 900 meter, därefter in på Uggelstensvägen, åk 1 km., sedan befinner du dig vid områdeskartan, där man kan orientera sig vidare.

 

 

 

Kontakt: mungainfo@gmail.com 

Antal besök på sidan [counter]

Uppdaterad 2016-03-27

Mötes anteckningar VAFAB

2018-12-18

Under denna länk finns mötesanteckningar från mötet med VAFAB

Klicka här

Under denna länk finns presentationen från mötet.

Klicka här

Nyhet IP-Only

2018-11-16

Uppdatering IP-Only.

I måndags möttes ordförande från samfälligheten, Gunnar Andersson på Åbylund samt representant från IP. Vi har nu skrivit avtal för att IP ska kunna lägga fiber och gå via Gunnars mark på Ugglestensvägen.

Detta kommer att ske ganska omgående.

Gräventreprenör ska kontakta samfälligheten så fort de har en mer exakt tidsplan. Föreningen meddelar då alla medlemmar omgående. Grävningen kommer att orsaka avstängning av vägen under en liten period, vi hoppas alla har överseende med detta.

Mer information ges så fort vi har den!

Ett stort TACK till Gunnar!

Nyhet IP-Only

2018-10-07

Inne i området Östermunga har vi genom Mälar Energi förberett vid tomtgräns för 278 st fastigheter, det arbetet är klart.

Vi har även blåst stamfiberkabla kablar mellan de små skåpen som står lite här och var i området, de kablarna innehåller ett fiberstrå var till alla fastigheter även de som inte beställt så det är förberett i framtiden om FÄ ändrar sig eller ny boende flyttar in. Det teknikhus där den aktiva utrustningen skall stå även kallad Nod eller Site och som kommer vara själva hjärtat i Östermunga är på plats i dagarna och kommer förberedas för driftsättning.

 

158st hushåll i området har idag avtal med oss och det avtalet är gällande även om 24 månader har gått sedan tecknandet, ni behöver alltså inte fundera över om vi kommer höja anslutningsavgiften för de avtalen utan villkoren och priset gäller fortfarande… Om det finns någon som ändrat sig går det att hoppa på ännu ett tag till.

 

På de 158st adresserna som skall installeras är arbetet igång och de flesta har fått besök av tekniker för genomgång av schakt på tomterna som även har startat i området. Vi kommer sedan när signalen är framme i området boka upp alla fastighets ägare för att slutföra installationen.

 

Allt arbete inne i området utförs av vår entreprenör Sandströms Nätentreprenad AB.

 

Vi har ett hinder just nu som vi arbetar med att lösa för att kunna leverera alla installationer innan årsskiftet och det är marktillträde från Skultuna till Östermunga. Tyvärr var vägområdet för smalt för att förlägga fiber i diket längs vägen som det var tänkt vilket har gjort att vi fått ändra sträckning och då medfört att vi måste teckna markavtal med ett antal markägare längs sträckan. Vår entreprenör som just nu arbetar med det och som sedan kommer utföra förläggningen av fiber till området heter RGG (Roland Gustavsson Gräv AB).

 

Kortfattat så har vi som målsättning att alla i området ska kunna nyttja sin fiber innan årsskiftet men allt är alltså avhängt på om vi kommer i mål med alla markavtal, detta för att få fram signal till själva området för att inte tvingas skjuta på installationerna till efter årsskiftet.

 

Jag är ansvarig Byggledare för ert område och Karl-Eddie CC:ad i mejlet är Region Chef för regionen där Östermunga ingår.

 

Johan Jonsson

FACEBOOK

Föreningen finns även på Facebook, klicka på namnet nedan för att se sidan.

Mungasjöns samfällighetsförening,

för att skriva på Facebook behöver du ett konto. Välkomna alla medlemmar!

Gilla oss på Facebook så får du automatiskt uppdateringar från hemsidan.