Välkommen till Mungasjöns samfällighetsföreningen

Mungasjön

Munga ligger naturskönt ca: 2 mil norr om Västerås i Romfartuna socken och sköts av Mungasjöns samfällighetsförening. På området finns 279 tomter,varav 132 är åretruntboende, 142 sommarboende, och 5 st. tomter som är obebyggda. Här finns en idyllisk badplats vid Mungasjön, och goda möjligheter till avkopplande promenader i omgivningen. Barnvänligt lugnt område med lekplats för barnen och naturen utanför dörren.

 

För att hitta till Munga, sväng av mot "Haraker" från väg 56, 2 mil norr om Västerås, åk 900 meter, därefter in på Uggelstensvägen, åk 1 km., sedan befinner du dig vid områdeskartan, där man kan orientera sig vidare.

 

 

 

 

 

 

Kontakt: mungainfo@gmail.com 

Antal besök på sidan [counter]

Uppdaterad 2016-03-27

 

 

 

 

 

Allmän Info

2016-11-30

VA-Nytt

2016-11-25

Upphandlingen av entreprenör för anläggande av VA-ledningsnätet i Munga är nu utsedd.

Det blir Salboheds Bygg och Anläggning AB som kommer att utföra arbetet.

Vi kommer snarast att bjuda in alla fastighetsägare till en informationsträff inför påbörjandet.

 

I mitten av december beräknas byggnation av den nya tryckstegringsstationen påbörjas vid Glimmervägen i Munga.

Tryckstegringsstationen är till för att förse dricksvattenledningarna med rätt vattentryck.

Arbetet kommer innebära en del transporter genom bostadsområdet. Under januari 2017 kommer överföringsledningen till Munga att påbörjas.  

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Mälarenergi AB
Birger Wallsten

Båtplatsen

2016-11-08

Båtar som har legat i gräset intill båtuppläggningsplatsen

ligger för närvarande upplagda bakom garaget.

 

Dessa båtar har varit lappade ända sedan våren 2016

med uppmaningen att höra av sig för att få rätsida på

vilka ägarna är, på lapparna har angivits tre telefonnummer

som det har funnits möjlighet att ringa, men inte ett enda

samtal, så vad skall man  tro. Det finns tydligen inga ägare

till dessa båtar.

 

Båtarna får ligga kvar bakom garaget fram till den 1.a April

2017därefter kommer båtarna att säljas och eventuell inkomst

kan exempelvis skänkas till behövande organisation.

 

Hör av dig om du är ägare till någon av dessa båtar .

 

Tommy Forslund 021-63022 eller 070 7876560

Ulrik Lindholm 021-63076  eller 070 8965989

Nyhet

2016-10-21

Fibra har vaknat sent omsider.
Man kommer ut med information både via brev och via ett infomöte, av någon outgrundlig anledning i samma lokal som IP Only.
För närmare information se deras hemsida enl. bifogad länk.

"Hejsan!
Här kommer den information vi lagt ut på vår hemsida idag.

https://www.fibra.se/munga/

Styrelsen Mungasjöns Samfällighetsförening
Genom Frans

Nyhet

VA Nytt 161015

2016-10-15


En ständigt återkommande fråga är när Mälarenergi kommer igång. Och bara Mälarenergi kan svara på detta.
Styrelsen har skrivit på ett upplåtelseavtal för grävning i våra vägar (som tidigare beskrivits) samt gjort en uppgörelse kring förläggning av schaktmassor (som tidigare beskrivits), där föreligger inget hinder.
Om IP only kan samförlägga med Mälarenergi är en sak mellan parterna. Om ett ytterligare upplåtelseavtal från deras sida behövs (vilket knappast är troligt) kommer vi självfallet att förhandla kring detta med avsikt att ev. få ned anslutningskostnaderna.
Fibra har efter ett antal tel. samtal där jag informerat om läget, lovat att komma med information inom kort.
Frans genom
Styrelsen Mungasjöns Samfällighet

Nyhet

2016-10-07

Ny info under Medlemsinfo och sedan VA frågan

Klicka här !!

Nytt om VA-arbetet i området

Se under fliken Medlemsinfo/Bo i Munga

eller klicka här

2016-09-09

Styrelsen i föreningen har via ordföranden Frans Staudinger skrivit under ett Upplåtelseavtal med Mälarenergi. Avtalet ger Mälarenergi rätt att förlägga ledningar i av föreningen ägd mark, samt reglerar hur den skall återställas.

OBS! Avtalet omfattar endast stamfastigheten d.v.s. Sjöbo 2:1

Närmare uppgifter kan du få av Frans Staudinger (0707911616) eller Leif Ramstad (0705685630)

FACEBOOK

Föreningen finns även på Facebook, klicka på namnet nedan för att se sidan.

Mungasjöns samfällighetsförening,

för att skriva på Facebook behöver du ett konto. Välkomna alla medlemmar!

Gilla oss på Facebook så får du automatiskt uppdateringar från hemsidan.

Rabatt på Ransta Snickeri / XL bygg

Mungabor som handlar på Ransta Snickeri / XL bygg, får mellan 5 och 10 % rabatt beroende på vilka varor som inhandlas.

Läs om slamtömning m.m. på Västerås stads hemsida,

klicka här!