Välkommen till Mungasjöns samfällighetsföreningen

Mungasjön

Munga ligger naturskönt ca: 2 mil norr om Västerås i Romfartuna socken och sköts av Mungasjöns samfällighetsförening. På området finns 279 tomter,varav 132 är åretruntboende, 142 sommarboende, och 5 st. tomter som är obebyggda. Här finns en idyllisk badplats vid Mungasjön, och goda möjligheter till avkopplande promenader i omgivningen. Barnvänligt lugnt område med lekplats för barnen och naturen utanför dörren.

 

För att hitta till Munga, sväng av mot "Haraker" från väg 56, 2 mil norr om Västerås, åk 900 meter, därefter in på Uggelstensvägen, åk 1 km., sedan befinner du dig vid områdeskartan, där man kan orientera sig vidare.

 

 

Kontakt: mungainfo@gmail.com 

Antal besök på sidan [counter]

Uppdaterad 2016-03-27

Nyhet

2017-10-20

Hej,

 

Här kommer en kort summering av  arbetena i Munga.

 

I mitten på v.43 så kommer första sträckan av Bodabergsvägen att bli klar. Arbetena fortsätter sedan på den högra delen (nedifrån sett) och går från nr.1 ner mot korsningen.

Trots att det varit väldigt besvärligt med framkomligheten så har de boende visat stor hänsyn och förståelse, detta är  både entreprenören och Mälarenergi tacksamma för!

 

Schakten på Uggelstensvägen 14-20 fortsätter. De har stött på berg i schakten vilket borras och sprängs under nästa vecka.

 

Återställning och sättning av el-skåp fortsätter även det.

 

Trevlig helg!

Nyhet

2017-10-16

 

Hej allesammans! För att öka kommunikationen kring va byggnationerna har jag bett att vi varje fredag får en kort uppdatering. Här kommer den första:

" Det som ät mest aktuellt just nu är Bodabergsvägen, där är det trångt och framkomligheten är mycket dålig. Entreprenören försöker lägga igen med körplåtar på kvällar och helger. Men bitvis är rasrisken för stor och de boendes säkerhet äventyras, då släpps ingen trafik på.

Ledning läggs på första sträckan under nästa vecka. För att besvären med den dåliga framkomligheten ska bli så kortvarig som möjligt så arbetar de ibland längre dagar för att hinna klart.

På tisdag grävs korsningen Sjöbovägen-Uggelstensvägen av och arbetena fortsätter sedan in på södra änden av Uggelstensvägen.

Med Vänliga Hälsningar

Evelina Söderman

Projektledare"

 

Mvh Lisa, Ordförande

SJÖBOVÄGEN!!

2017-09-27

Sjöbovägen kommer att grävas av under v. 40, både vid Uggelstensvägen och Glimmervägen. Hänvisning görs till Gnejsvägen där man kan köra runt. Varje grävning beräknas pågå under dagen och läggas igen på kvällen.

Information om förvildade katterna i Munga

2017-07-23

Klicka på länken nedan

http://munga.dinstudio.se

/page_47.html

Nyhet

2017-06-19

Ny framdriftkarta under fliken VA-utbyggnad

Nyhet

2017-02-22

ÅF Infrastruktur AB har fått i uppdrag att göra en riksinventering för sprängningsarbetena i Munga, de fastigheter som ligger inom riskområdet ska ÅF även besiktiga innan och efter sprängningarna. Riksinventeringen är gjord utifrån vart man idag vet att det finns berg, enl. borrproven som är gjorda. Detta kan komma att ändras om man hittar berg i marken på fler ställen.

De fastighetsägare vars hus behöver besiktigas kontaktas via brev av ÅF, detta görs löpande i projektet allt eftersom vi kommer till aktuell gata.

Viktigt till alla fastighetsägare i Munga

2017-01-19

Viktig information till Fastighetsägare i Munga

Hej
När det börjar bli dags för alla fastighetsägare att gräva servisledningar på sina fastigheter så behöver vi ha samordning kring när arbetena utförs. Om både Salboheds och fastighetsägarens entreprenör är verksamma i samma område så kan det bli svårt att härleda ev. skador på fastigheterna. Därför behöver vi efterbesikta de husen som ligger inom riskområdet för sprängning innan fastighetsägaren påbörjar sina arbeten.

Det är ju ett tag kvar tills detta blir aktuellt, men det kan vara bra att gå ut med info till föreningen om att de måste kontakta oss innan de påbörjar schakten på sin tomt.

Med Vänliga Hälsningar

Evelina Söderman
PQ Projektledning

Nyhet VA Munga

2016-12-30

Ny karta

under http://munga.dinstudio.se/empty_39.html

Ny karta kommer att läggas upp 1ggr/månaden

Allmän Info

2016-11-30

Båtplatsen

2016-11-08

Båtar som har legat i gräset intill båtuppläggningsplatsen

ligger för närvarande upplagda bakom garaget.

 

Dessa båtar har varit lappade ända sedan våren 2016

med uppmaningen att höra av sig för att få rätsida på

vilka ägarna är, på lapparna har angivits tre telefonnummer

som det har funnits möjlighet att ringa, men inte ett enda

samtal, så vad skall man  tro. Det finns tydligen inga ägare

till dessa båtar.

 

Båtarna får ligga kvar bakom garaget fram till den 1.a April

2017därefter kommer båtarna att säljas och eventuell inkomst

kan exempelvis skänkas till behövande organisation.

 

Hör av dig om du är ägare till någon av dessa båtar .

 

Tommy Forslund 021-63022 eller 070 7876560

Ulrik Lindholm 021-63076  eller 070 8965989

FACEBOOK

Föreningen finns även på Facebook, klicka på namnet nedan för att se sidan.

Mungasjöns samfällighetsförening,

för att skriva på Facebook behöver du ett konto. Välkomna alla medlemmar!

Gilla oss på Facebook så får du automatiskt uppdateringar från hemsidan.

Rabatt på Ransta Snickeri / XL bygg

Mungabor som handlar på Ransta Snickeri / XL bygg, får mellan 5 och 10 % rabatt beroende på vilka varor som inhandlas.

Läs om slamtömning m.m. på Västerås stads hemsida,

klicka här!